Keberanian
Renungan Kristen Sehari-hari

Keberanian

Mazmur 31:25
25 Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada TUHAN!

2 Tawarikh 32:7
7 "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Janganlah takut dan terkejut terhadap raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak dari pada yang menyertai dia.

Yosua 1:9 (FAYH)
9 Ya, hendaklah engkau kuat dan perkasa! Singkirkan ketakutan dan kebimbangan! Karena ingatlah, TUHAN Allahmu menyertai engkau ke mana pun engkau pergi."

Yohanes 14:27
27 Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.

Mazmur 27:1-3(FAYH)
1 TUHAN adalah terangku dan keselamatanku; siapakah yang kutakuti?
2 Apabila orang-orang jahat datang hendak membinasakan aku, mereka akan terantuk dan jatuh.
3 Ya, walaupun bala tentara yang perkasa menyerbu aku, hatiku tidak akan gentar! Aku yakin Allah akan menyelamatkan aku.

Yesaya 40:29 (FAYH)
29 Ia memberikan semangat kepada mereka yang letih dan lesu, dan memberikan kekuatan kepada yang lemah.

Ibrani 13:6 (FAYH)
6 Karena itu, kita dapat berkata tanpa bimbang atau takut, "Tuhan adalah Penolongku dan aku tidak takut akan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku."

Roma 8:37 (FAYH)
37 Namun demikian, kemenangan yang gemilang akan kita miliki melalui Kristus, yang sangat mengasihi kita sehingga rela mati bagi kita.

(Sumber : Buku Hikmat Dari Tuhan Tentang Kehidupan)
Label: edit post
Reaksi: 
0 Responses